Privacyverklaring

ALGEMEEN                                  

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van The Real Estate Agency. Tot de diensten en producten van The Real Estate Agency behoren de website www.therealestate-agency.nl en haar social media kanalen (Facebook, Instagram en Linkedin).

The Real Estate Agency is gevestigd te Amsterdam en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 71076034.

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij omgaan met jouw gegevens, wij raden je dan ook aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

Als je ons inschakelt als makelaar, bemiddelaar, tussenpersoon of adviseur bij de verhuur van jouw woning of ander object, dit is ook het geval als je op zoek bent naar een woning of ander object en je aanmeld bij ons, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

 • Jouw NAW-gegevens: naam, adres, e-mail, telefoonnummer en alle andere gegevens die nodig zijn voor contact (zoals Social media etc.);
 • De omschrijving, details, adresgegevens, en kenmerken van het object;
 • Alle informatie betreffende het object: plattegronden, kadastrale gegevens, foto’s, video’s en overige documenten;
 • Alle redenen die opdrachtgever aan ons verstrekt voor bijvoorbeeld: intrekking van de opdracht tot dienstverlening of juist de reden van verhuizen (groter/kleiner wonen, verandering persoonlijke situatie) of reden van verhuur van het object;
 • Alle gegevens die betrekking hebben tot het toewijzen van een woning of ander object, zoals: leeftijd, inzage inkomsten/situatie (jaarcijfers, loonstroken, bankafschriften, GBA uittreksel, verhuurdersverklaring, werkgeversverklaring, gezinssamenstelling;
 • Gegevens over het object dat wordt gehuurd via ons of namens ons;
 • Transactiegegevens van alle objecten die worden aangeboden via ons;
 • Alle overige informatie die je met ons deelt.

Verwerking van persoons- en objectgegevens

Alle gegevens die door ons worden opgeslagen worden verzameld met de bedoeling om onze dienstverlening te verbeteren en onze website gebruiksvriendelijker en gemakkelijker te maken, voor de uitvoering van de verstrekte opdracht, alsmede voor het verwerken van onze administratie, push-services en andere producten en/of diensten die interessant zouden zijn voor al onze gebruikers.

Persoonsgegevens minderjarigen

Wij accepteren geen persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar, zonder toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger of een ouder, deze meerderjarig dient onze privacyverklaring dan ook zorgvuldig te lezen en ons hiervoor akkoord geven. Al onze diensten en/of producten zijn bestemd voor meerderjarige personen. Op het moment dat wij ermee bekend zijn dat er een account is aangemaakt of persoonsgegeven zijn verstrekt van minderjarige personen, dan zullen wij het account met de daarbij behorende persoonsgegevens per direct verwijderen.

Waar worden deze persoons- en objectgegevens voor gebruikt?

Alle gegevens zoals omschreven onder ‘doelen en grondslagen’ worden gebruikt voor het volgende:

 • Het object wordt aangeboden of onder de aandacht gebracht, dit gebeurt onder andere op onze website, Funda, Pararius en onze social media kanalen (Facebook, LinkedIn, Instagram;
 • Voor het uitvoeren van onderzoek voor het verbeteren van onze dienstverlening
 • Alle contactmogelijkheden met jouw (telefonisch, per brief, e-mail of nieuwsbrief of andere aanbiedingen);
 • Bij het opstellen van (officiële) documenten, zoals: een huurovereenkomst, inspectierapport, (OTD) opdracht tot dienstverlening of andere benodigde documenten bij het verstrekken van een opdracht aan ons.

Delen van persoons- objectgegevens

 • Bij een huurder- en/of verhuurdercheck worden persoonsgegevens gedeeld met huurcheck.nl, dit gebeurt middels een volledig beveiligde omgeving, alle gegevens worden gecodeerd opgeslagen.
 • Jouw contactgegevens worden gedeeld met derde partijen, bijvoorbeeld bij het aanschaffen van een product en/of dienst, hiervoor moeten wij een soms een derde partij inschakelen voor het uitvoeren van de producten en/of diensten;
 • Jouw gegevens worden gedeeld met verhuurders, huurders, makelaarskantoren of bemiddelaars bij aanvraag van een bezichtiging;
 • Bij het verhuren van jouw object worden alle gegevens gedeeld met Funda en Pararius, dit is noodzakelijk voor het aanbieden van jouw object (dit is alleen van toepassing als je kiest voor een pakket en/of dienst met een woningadvertentie bij Pararius en/of Funda inbegrepen).

RECHT TOT INZAGE

Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van jouw object- en/of persoonsgegevens zullen wij proberen per direct in behandeling te nemen. Wij zullen dan zo snel mogelijk zorgen voor de verwerking van jouw verzoek, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende object- en persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende reden zijn die dit verzoek tegenhoudt.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder ‘doeleinden en grondslagen’ genoemde doeleinden. Uiteraard en de privacywetgeving.

GEBRUIK VAN COOKIES

Cookies worden op de harde schijf van jouw computer opgeslagen, Je kunt zelf je cookies via browserinstellingen verwijderen, inschakelen of uitschakelen. Bij het uitschakelen hiervan wordt er geen cookies meer opgeslagen. Cookies zijn er voor om onze website en jouw ervaring te verbeteren. Daarnaast zorgt het voor een snellere en meer veilige website omgeving.

NIEUWSBRIEVEN

Bij het akkoord gaan van de privacyverklaring geef je ons toestemming om contact met jou op te nemen middels je opgegeven e-mailadres, dit kan ook inhouden dat wij je regelmatig een e-mail sturen betreffende ons aanbod, (digitale) nieuwsbrief of andere commerciële uitingen.

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN

Wij zorgen ervoor dat jouw gegevens strikt worden beveiligd, zodat jouw gegevens beschermd worden tegen ongewenst of ongeautoriseerd gedrag en gebruik. Je gegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor doeleinden voor de hierboven genoemde diensten en/of producten, of voor zover dat nodig is voor de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

VRAGEN

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens of vul het contactformulier in op www.therealestate-agency.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.

The Real Estate Agency

Telefoon:            +31 (0) 20 – 21 01 774
E-mailadres:      Info@therealestate-agency.nl

Compare listings

Vergelijken